Історія закладу освіти

Минають роки й покоління

Маленький дорослим стає.

Та крила в життя лебедині

Школа нам рідна дає.

Рідна школо, ти даєш нам крила

І любов до матері - землі.

За усе, чого ти нас навчаєш,

Дякуємо, школо, ми тобі!

Виникнення в селі школи.

У другій половині 19 століття в селі Мисюрівка існувала школа. Із розповіді старожила Олійника Василя Степановича 1874 року народження відомо, що навчання проводилось у невеликій старенькій хатині, що стояла пору із церквою.

Грамоти навчав дяк. За навчання батьки, які навчали своїх дітей, платили натурою.

Щоб внушити покірливість селян до поміщика, в селі існувала церква, при якій нараховувалось 52 десятини землі. Розпоряджався нею піп по прізвищу Горошко.

1900-1910 роки в селі у школі були вчителі, які залежали від попа. Піп у селі був не лише служителем релігійного культу, але і втручався у громадські справи. Вчителями на початку 20 століття були Басистий М.Й., Хращевський Л.П., Шкурак М.І.,Дереш П.Я.

Навчання 1-3 класів проводилось в одній класній кімнаті, де учнів в середньому нараховувалось до 45-ти. В першому класі в середньому навчалось 13-18 учнів, у другому 12-16, і в третьому 4-7 учнів.Третій клас діти закінчували дуже мало, тому що селянам не старались дати освіту, їм внушалась лише покірливість до поміщика і попа.

Стан освіти вселі перед імперіалістичною війною і до встановлення Радянської влади.

Стан освіти і культури перед імперіалістичною війною нічим не відрізняється від попередніх років. Як і в 1905-1907 роках в селі проводилось навчання в церковно-приходській школі.

Учнів у 1-3 класах було 35-48. Перед війною вчителював у школі С.П.Главацький. Ще й тепер колишні учні, яким зараз 80-85 років, згадують його добрими словами. В роки імперіалістичної та громадянської воєн в селі не сталось змін в освіті та культурі. Так, із ста селянських дворів, за всі періоди існування села, звання народного учителя здобув лише один громадянин, син дяка Сопрун Василь Семенович.

Медичну допомогу населенню міг надати санітар Лабаз Митрофан, який набув практику на службі в армії. Перед імперіалістичною війною замість того, щоб будувати приміщення школи, було проведено капітальний ремонт церкви з прибудовою дзвіниці.

Школа в перші роки Радянської влади

З часу звільнення села від білополяків і різних петлюрівських банд у 1921 році відкривається нова історія роботи школи. Першим учителем був Криничний С.М. В цей час у школі було три класи, які розташовувались в одній класній кімнаті, аж до 1928 року. По класах діти були різного віку, у кожному класі навчалось 11-13 учнів. Учителями у цей час були Півторацький, Білобжицька, Шаркевич. В 1920 році відкрито 4-ий клас, в який ходили діти з села Івок, а в 1935 році - 5-ий клас. З цього часу школа іменувалась неповно-середньою.

До початку Великої вітчизняної війни зроблено 5 випусків учнів, що здобули семирічну освіту. В цей час в школі працювали вчителі, які крім основної роботи брали активну участь в громадському і політичному житті села. До них відноситься Ходзінський Г.І., Масенко І.М., Шабаш С.Д. (загинув на фронті).

В роки війни

1941 рік – почалась Велика Вітчизняна війна. В село прийшли німецько-фашистські загарбники. Всі школи були закриті. З 12 липня 1941 року по 7 березня 1944 року село перебувало під німецькою окупацією.

Після звільнення села і району від німецько-фашистських загарбників багато труднощів було в справі організації навчання дітей. Жителі села зносили дошки для виготовлення парт, столів. Не було підручників, не було на чому писати, не було кому вчити дітей. Але поступово школа відновилась. Багато вихованців здобули середню – спеціальну і вищу освіту і працювали в різних галузях народного господарства. Серед них були вчителі: Гевак Ф.Н., Кизима В.А., Яткевич Г.А.,Костишина Г.А., Голенко М.Й.,Костишина М.В., Джулій В.К., Шафінська Н.І., Кожан І.А., які на даний час відійшли уже у вічність.

Мисюрівська школа може гордитись, що в ній навчались і виховувались учні, які в роки Великої Вітчизняної війни проявили патріотизм і відвагу. Серед них офіцер Загоруйко Андрій Іванович, удостоєний нагороди ордена «Вітчизняної війни», Бацюк Михайло Потапович – танкіст, нагороджений орденом «Червоного прапора», Бацюк Микола Потапович – танкіст, нагороджений орденами «Вітчизняної війни» І-ІІ ступенів. Загоруйко Андрій і Бацюк Микола віддали своє життя за честь і незалежність нашої Батьківщини.

В післявоєнний період

Після визволення села від фашистів до першого класу пішли діти, яким на той час було по 8, 9, 10 і більше років. В школі парт не було, тому з дому приносили і столи, і стільці.

Вчителями були, демобілізовані воїни Кизима В.А., Яткевич Г.А., а також Голенко М.Й, Костишина Г.А., які пройшли німецьку неволю і навчалися заочно на педагогічному факультеті.

В післявоєнний період село розвивалося і розбудовувалося. Приміщення старої школи не відповідало вимогам, які ставив час. В Конституції було записано : «Кожній молодій людині – середню освіту». Тому розпочали будівництво нового приміщення під керівництвом Яткевича Григорія Антоновича та Кизими Василя Андрійовича. У 1967 році було відкрито нове приміщення восьмирічної школи на 220 учнемісць, придбано меблів на 8000 крб., навчальних посібників на 5000крб., поповнилась бібліотека на суму 3050крб. І в даний час в бібліотеці нараховувалось 6000 книг. При школі було організовано дві групи продовженого дня із 76 учнів.

Працювала шкільна їдальня на 48 посадочних місць. В їдальні харчувалося 100-120 дітей щодня.

Школа працювала за кабінетною системою, а в 1989 році на базі восьмирічної школи було відкрито Мисюрівську середню школу, а згодом загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів. Школа має 15 класних кімнат і кабінетів, шкільну бібліотеку, майстерню, спортивну площадку, їдальню на 60 місцМета школи: виховувати особистість фізично і психічно здорову, вільну в мисленні та творчості, здатну до саморозвитку і співпраці, ініціативну і соціально активну.

Протягом усього періоду існування школи вчителі прищеплювали учням любов до професії вчителя. Таким чином, педагогічний колектив поповнився новим поколінням вчителів: .,Колька Р.М., Стецюк Р.В., Матвійчук В.А., Заїка Т.Г., Гевак М.О., Пагас Н.А., Коробчей І.Г., Стоян В.Б., Олійник М.В., Пагас В.С., Шевчук В.П., Українець Т.А.

На педагогічній ниві трудяться наші вихованці в інших школах держави –це Гевак Н.О., Олійник М.П., Голенко Л.С., Плотиця О.М., Скоробагата В.В., Сопрук Л.С., Поліщук Р.В., Басок А.А., Делікатна Е.Ц., Городецька З.В., Сопрун А.П., Вітомська Н.В.

Продовжують здобувати професію вчителя учні нашої школи, які є студентами педагогічних ВУЗів країни: Стоян Т.О., Манжура М.О., Голенко Ю.Б., Далекий А.І., Омельчак В.І., Кучер Б.М., Міщенко В.Г. Шафінська Ю.О., Захаренко Д.П., Сопрук Н.П.

Наші досягнення:

ІІ місце в ІІІ турі Всеукраїнських учнівських олімпіад по трудовому навчанню – учасник учень 11 класу Мазур В.С., 2006р.

ІІ місце в ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту МАН України з

біології – учасник учениця 11 класу Леськова Т.В. за науково-дослідницьку роботу «Впровадження нових технологій при вирощуванні томатів у відкритому ґрунті», 2008р.

ІІІ місце в ІІІ турі Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики – учасник учениця 11 класу Шафінська Ю.В. 2009р.

Вчителі, які працювали в школі:

1. Комісарчук - директор школи до війни, загинув у сутичці з воїнами УПА та червоноармійцями на околиці с.Івки 1944р.

2. Гринчук Василь Гнатович – вчитель біології 1944-1959р.

3. Яткевич Григорій Антонович - вчитель хімії, біології 1945-1989р

4. Кизима Василь Андрійович - вчитель географії 1945-1992р

5.Гевак Федір Назарович - вчитель укр. мови та літератури 1945-1978р.

6.Сторожук Ніна Харитонівна - вчитель укр. мови та літератури 1945-1978р.

7. Вітомський Марк Ілліч - вчитель директор школи 1955-1957р.

8. Сторожук Олена Харитонівна – вчитель початкових класів 1955-1967р.

9. Матюшенко Марія Гаврилівна

10. Новіцька Ольга Володимирівна- вчитель початкових класів 1945-1967р.

11. Коробчей Ліна Пилипівна- вчитель початкових класів 1948-1954р.

12. Поперечна Вілена Михайлівна - вчитель початкових класів 1948-1954р

13. Сосняк Сергій Вікторович- вчитель історії 1958-1962р.

14. Весєлова Явдокія Федорівна- вчитель рос.мови та літератури 1949-1993р.

15. Галиш Оленна Климівна- вчитель укр.мови та літератури 1950-1987р.

16. Голенко Марія Йосипівна- вчитель рос. мови та літератури, математики 1947-1992р.

17. Джулій Володимир Климович- вчитель фізики 1959-1963р.

18. Левчук Григорій Андрійович- вчитель математики 1960-1961р.

19. Місяць Раїса Трохимівна- вчитель фізкультури 1960-1963р.

20. Токарчук Анатолій Олександрович вчитель фізики 1963-1968р.

21. Польова Галина Степанівна- вчитель початкових класів 1963-1970р.

22. Шматлай Тетяна ФІлімонівна- вчитель біології 1960-1963р.

23. Гусар Галина Арсенівна- вчитель історії 1960-1961р.

24. Іванова Любов Йосипівна- вчитель початкових класів, піонервожата 1962-1968р.

25. Скрипник Ніна Павлівна- вчитель початкових класів 1960-1964р.

26. Кравчук Галина Василівна- вчитель початкових класів 1962-1994р.

27. Стецюк Дмитро Прокопович- вчитель праці 1945-1982р.

28 Городнюк Галина Кирилівна- вчитель укр. мови та літератури 1966-1976р.

29. Хитра Галина Пилипівна- вчитель початкових класів 1962-1965р.

30. Швець Ліза Михайлівна- вчитель математики, фізики 1960-1962р.

31. Мальченко Галина Арсенівна- вчитель фізкультури 1962-1964р.

32. Чмільова Надія Іванівна- вчитель початкових класів 1968-1974р.

33. Рибак Неля Дмитрівна- вчитель початкових класів 1968-1994р.

34. Кожан Іван Андрійович- вчитель початкових класів 1957-1984р.

35. Шафінська Надія Іванівна -вчитель початкових класів 1972-1978рр.

36. Марченко Іван Трохимович- вчитель математики, фізики 1968-1994р.

37. Машталірук Ілля Васильович вчитель праці 1987-1996р.

38. Лохвицька Надія Іванівна-вчитель початкових класів 1976-1985р.

39. Івасьова Ніна Іванівна -вчитель математики 1960-1961р

40. Курбанов Володимир Михайлович - вчитель математики 1961-1968р.

41. Павлюк Ніна Петрівна-вчитель початкових класів 1970-1972р.

42. Логвин Тетяна Анатоліївна-вчитель початкових класів1972-1974р.

43. Кириченко Ольга Павлівна-вчитель укр. мови та літератури 1975-1976р.

44. Катеринчук Марія Василівна вчитель початкових класів 1976-1977р.

46. Мартинюк Віктор Філімонович- вчитель музики 1965-1973р.

47. Мазуркевич Віра Леонтіївна-вчитель історії 1963-1973р.

48. Архипова Ліза Олександрівна-вчитель піонервожата 1974-1979р.

49. Пахалюк Олена Кіндратівна- вчитель початкових класів 1962-1983р.

50. Буравська Таміла Антонівна- піонервожата 1989-1990р.

51.Сопрук Микола Миколайович- вчитель музики 1973-1978р.

52.Бабко Володимир Степанович- вчитель фізики 1981-2001р.

53.Левчук Анатолій Анатолійович- вчитель музики 1994-2000р.

54.Кицун Віктор Петрович- вчитель математики 1991-2001р.

55.Скрипник Микола Євгенович- вчитель географії 1991-1997р.

Вчителі, які на даний час працюють в школі:

1.Стаднік Раїса Михайлівна - піонервожата 1974-1987р, нагороджена грамотою облвно, вчитель початкових класів з 1987р., спеціаліст І категорії

2.Вітомська Раїса Володимирівна - вчитель укр.мови та літератури з 1981р., спеціаліст І категорії

3.Бабко Світлана Юріївна - вчитель укр.мови та літератури з 1981р., нагороджена грамотою міністерства освіти 1994р., спеціаліст вишої категорії

4.Голубчик Тетяна Леонідівна - вчитель початкових класів з 1988р., спеціаліст І категорії

5.Сопрук Катерина Панасівна – вчитель математики з 1992р., спеціаліст І категорії

6.Стаднік Володимир Іванович - вчитель історії з 1971р., спеціаліст І категорії, старший вчитель

7. Мазур Тамара Григорівна - вчитель початкових класів з 1992р., спеціаліст ІІ категорії

8.Олійник Майя Володимирівна - вчитель початкових класів з 1992р., спеціаліст І категорії

9.Войтко В’ячеслав Миколайович - вчитель з 1992р., спеціаліст І категорії, нагороджений грамотою райво

10.Войтко Ольга Ярославівна - організатор по виховній роботі з дітьми з 1993р. ., спеціаліст І категорії, нагороджена грамотою райво

11.Сопрун Валентина Антонівна - вчитель біології, хімії з 1983р., спеціаліст І категорії

12.Стоян Ірина Григорівна - вчитель зарубіжної літератури з1989р., спеціаліст І категорії

13.Манжура Надія Антонівна - вчитель зарубіжної літератури з 1989р., спеціаліст І категорії

14.Стоян Віра Борисівна - вчитель укр.мови та літератури з 1992р., спеціаліст ІІ категорії, нагороджена грамотою райво

15.Колосовська Віта Євстахіївна - психолог з 1999р., спеціаліст ІІ категорії

16.Вовк Валентина Петрівна - вчитель німецької мови з 2003р., спеціаліст ІІ категорії

17.Бугайчук Віктор Михайлович - вчитель фізкультури, військової підготовки з 1995р., спеціаліст І категорії

18.Бабкіна Тетяна Анатоліївна - психолог з 2009р., спеціаліст

19.Гайдамака Олександр Олександрович – вчитель музики 2000-2001, 2010р.

Життя школи тісно пов'язане з життям села. І поки щоранку дзвінок скликатиме школярів на навчання, доки буде битися серце села – школа, доти і житиме село.

О школо рідна! Ти світило в небі,

У тьмі прозрінь і молоці доріг,

Я все життя вертатимусь до тебе,

Переступаючи із трепетом поріг.

Тебе ми пам'ятатимемо всюди,

Нехай святиться твій простий поріг!

Від нього нас веде стежина в люди –

Початок ще не пройдених доріг.

В роботі використані архівні матеріали історії Мисюрівської школи, спогади колишніх вчителів школи Галиш О.К., Веселової Я.Ф., старожилів села Сопрун Пелагеї (1920р.н.), Стоян Віри (1922 р.н.), Олійник Павла (1916 р.н.), Кольки Ганни (1924 р.н).

Кiлькiсть переглядiв: 362

Коментарi

 • prdkhtqawf

  2014-04-11 06:46:39

  bhetbnztzvsjwlb, idxoixwknn , [url=http://www.vtzodansqe.com/]usgopgrfqw[/url], http://www.rqtvzsdnok.com/ idxoixwknn...

 • BlRangerse

  2013-12-15 17:24:48

  Наш сайт является верным другом для молодых писателей, мы даём рекомендации в решениии таких вопросов: как написать книгу или как написать рассказ. Если Вы желаете посвятить себя этому виду искусства или просто попробовать перо - мы будем рады Вам!!! Blagorazumov.Ru: [url=http://blagorazumov.ru]написать прозу[/url]...

 • Angel

  2013-09-11 07:39:01

  This piece was a lieceajkft that saved me from drowning. http://keumkb.com [url=http://idudtjob.com]idudtjob[/url] [link=http://lvkzjet.com]lvkzjet[/link]...

 • Sanae

  2013-09-11 07:19:08

  This info is the cat's paasajm! http://gubmbtpy.com [url=http://ekjoht.com]ekjoht[/url] [link=http://qgvtpqqmsd.com]qgvtpqqmsd[/link]...

 • Ajay

  2013-09-10 23:23:35

  I found myself nodding my noggin all the way thrhogu....

 • Bijay

  2013-09-10 23:05:26

  I could read a book about this without finding such real-world apehracops!...

 • Terrence

  2013-09-10 18:24:48

  It's a real plreause to find someone who can think like that http://zrylvjh.com [url=http://hgjuelgz.com]hgjuelgz[/url] [link=http://wsihauyc.com]wsihauyc[/link]...

 • Natali

  2013-09-10 18:02:21

  I never thought I would find such an everyday topic so enrllathing! http://vxncvsbwono.com [url=http://nujtsnwvwd.com]nujtsnwvwd[/url] [link=http://pbumtmt.com]pbumtmt[/link]...

 • Reem

  2013-09-09 11:47:09

  That hits the target pelcyftre. Thanks!...

 • Wachi

  2013-09-09 09:55:17

  Your potnsig lays bare the truth...